Osvedceny zpusob boje proti drogam
Help linka 
733 788 788

jsme mezinárodní křesťanská organizace, která byla v ČR založena v roce 1994.  Pomáháme závislým lidem na drogách, alkoholu a gamblingu nalézt účinné strategie vedoucí k abstinenci, zdravým vztahům a životnímu stylu a smysluplnému zapojení do společnosti. Snažíme se pomoci lidem stát se psychicky zdravými, citově vyváženými, sociálně zabezpečenými, fyzicky zdatnými a duchovně živými. 

Poskytujeme poradenství rodičům, partnerům a dalším, kteří jsou ohroženi užíváním návykových látek svých  blízkých.

- Angažujeme se v oblasti prevence, kde působíme nejen na školách, ale také pracujeme s dětmi a mládeží v denních centrech TCi. 

- Podporujeme a školíme církve a jednotlivce v zakládání poradenských a kontaktních center, kde by závislí a jejich blízcí našli pomoc.  

Pokud máte otázky, kontaktujte nás

Každý člověk má šanci na změnu a obnovu svého života.

Máte zájem nás podpořit?
číslo účtu
104 110 73 27/5500

    daruj jedním klikem