Osvedceny zpusob boje proti drogam
Help linka 
733 788 788

sluknovTréninkové středisko TC ve Šluknově nabízí osmi až čtrnácti měsíční křesťansky orientovaný program pro závislé. Program sám o sobě je strukturovaný, každý klient prochází čtyřmi obdobími, které mu pomáhají růst v různých oblastech života. (Poznání sebe sama, Duchovní růst, Rodina a autorita, Práce a zodpovědnost). Pravidla programu se dají shrnout do tří tezí:

ŽÁDNÉ DROGY, ŽÁDNÉ NÁSILÍ, ODPOVĚDNOST

Na tomto místě bych chtěl poděkovat všem, kteří nám v minulosti jakýmkoli způsobem pomáhali, jsou to především Petr Ministr a Národní kancelář Teen Challenge, MUDr. Darina Stančíková, MUDr. Straka a MUDr. Straková, pastoři Martin Moldán, Radek Smetana a Pavel Vašát, firma Hosana a Jan Šimek a Janis Vasilopulos, Pavel Vimr, MUDr. Roman Černohorský, Nadace Euronisa, Ing.Tomáš Staněk, firma Topos, p. Marek, Marek Vácha, Martin Vopěnka, Antonín Hlavsa, Apoštolská církev, Církev Bratrská a další, kteří nám pomáhali a zůstali v anonymitě.

Aktuality střediska Šluknov naleznete na: www.tcsluknov.cz