Osvedceny zpusob boje proti drogam
Help linka 
733 788 788
Kontaktní místo v Příboře:  Kavárna Teen Challenge působí v Příboře, Kopřivnici a okolí již druhým rokem. Cílem naší služby je pomáhat lidem s problémy se závislostí a na drogách, alkoholu, herních automatech a jiných závislostech. V prostorech kontaktního centra nabízíme klientům diskrétní a citlivé prostředí s pochopením pro problémy v emocionální oblasti. Poskytujeme poradenství a pomoc závislým i rodinám – lidem žijícím ve spoluzávislosti. Motivujeme klienty pro vstup resocializačního programu ve střediscích Teen Challenge, které nabízejí dvanácti až osmnácti měsíční křesťansky orientovaný program pro závislé.

Streetwork: Snažíme se ve svém okolí najít místa, kde se závislí lidé scházejí a navázat s nimi kontakt.  Jde zejména o Příbor, Kopřivnici, Frenštát pod Radhoštěm a okolní města. Důležitou součástí naší služby je práce na mezi závislými a bezdomovci na ulicích, kdy se snažíme motivovat závislé lidi na drogách a alkoholu ke změně a svobodnému životu. Zveme lidi z ulic do kontaktního místa Kavárny TC v Příboře, kde jim poskytujeme poradenství.   

Vize Kavárny Teen Challenge: Služba TC závislým lidem stojí na křesťanských principech a naším prvotním cílem je vyzývat lidi k následování Ježíše Krista a obnovení života na základně pevných biblických morálních hodnot. Věříme, že ve vztahu s Bohem lidé dochází takové pomoci, kdy jsou schopni být charakterově a emocionálně a zralými osobnostmi, svobodnými od závislostí, schopnými fungovat ve vztazích a sociálně stabilními tak, aby byli pro společnost, svou rodinu a své okolí svými životy přínosem.

Tým: Základem týmu je vedoucí Kavárny TC Jiří Zavadzki a jeho žena Gabriela. Do našeho týmu jsou otevřené dveře pro dobrovolníky, kterým Bůh dává do srdce povolání pro službu lidem s problémy se závislostmi.

Aktivity:

·         Prevenční protidrogové přednášky na školách

·         Přednášky o závislostech a spoluzávislosti pro veřejnost

·         Nabízíme skupinové setkání programu Bodu obratu, kde se lidé v bezpečném prostředí mohou sdílet o problémových oblastech svého života a zároveň si být vzájemným povzbuzením při jejich řešení, které stojí na biblickém základě.