Osvedceny zpusob boje proti drogam
Help linka 
733 788 788

Kontaktní centrum v Praze - kavárna
Funguje zde už řadu let. V rámci této činnosti se zaměřujeme na lidi s problémem závislosti (drogy, alkohol, automaty, bulimie, anorexie...). Snažíme se jim nejen nabídnout zájem, poradenství, možnost navštěvovat KC nebo nastoupit do resocializačního programu TC, ale především přinášet křesťanské principy do jejich životů.

streetStreetwork
Je součástí této služby. Usilujeme o to, kontaktovat lidi přímo na ulicích, narkomanských bytech a jiných místech a informovat je o pomoci, kterou TC poskytuje.

Kavárna a streetwork v místech a časech
Streetwork: Služba na ulicích probíhá každé úterý mezi 17:30 - 19:45 na různých místech Prahy.

Kavárna: V současnosti kavárna funguje jako mobilní kontaktní centrum. Parkujeme každé úterý od 20:00 do 21:30 v ul. Siwiecova na Praze 3 - viz mapka v sekci "Kontakty". Najdete nás podle našeho loga na autě.

Tým služebníků
Kontaktní centrum je vedeno pracovníkem TC. Nepostradatelnou součástí týmu jsou dobrovolníci. Tvoří je pracovníci TC, „studenti", kteří jsou v programu TC a sami dříve bojovali se stejnými problémy a žili v podobných podmínkách. Nyní dobrovolně pomáhají lidem a jsou živým důkazem o tom, že Bůh mění lidské životy. V současnosti je jedna naše dobrovolnice na mateřské dovolené a ostatní služebníci jsou lidé, kteří úspěšně dokončili program TC a nyní pracují v civilním zaměstnání v Praze. Stále více si uvědomujeme, jak potřebná je pomoc "obyčejných" lidí z církví, kteří mají ochotné srdce sloužit ztraceným lidem. A to i přesto, že si ničím podobným jako oni nikdy neprošli. Věříme, že každý křesťan má i těmto lidem, co nabídnout.

Jak nám můžete pomoci
Hledáme především ochotné dobrovolníky jak pro službu na ulicích, tak na kavárně.
Vděční také budeme za jakékoliv informace o místech v Praze (parky, squatty = opuštěné domy, byty...), kde žijí lidé v problémech a kam bychom se mohli v rámci streetworku vypravit.
Oceníme i finanční pomoc, protože cestování do Prahy a zajišťování provozu na kavárně něco stojí. Přínosem by pro nás jistě byly i nepeněžní dary - např. Bible pro pravidelné klienty apod.
A pokud nám nemůžete pomoci žádnou z uvedených možností, tak to vůbec nevadí. :) Věříme, že velkou moc má modlitba spravedlivého! A tak se můžete modlit, aby ztracení lidé na ulicích mohli poznat pravdu a přijmout do svých životů naději, že mohou žít jinak, aby se kavárna naplnila, tým služebníků rostl... Potřeb je mnoho, a proto budeme vděčni za jakoukoliv pomoc.

„Žeň je velká, dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!"
(Mt 9:37-38)