Osvedceny zpusob boje proti drogam
Help linka 
733 788 788

CO NABÍZÍME:  
- streetwork (práce v terénu)

- poradenství v oblasti závislostí

- svépomocné poradenské skupiny zaměřené na pomoc závislým a jejich rodinám 

- pomoc při nástupu do léčebných komunitních středisek

LINKA POMOCI: 731 610 846

Provoz kontaktního centra:

KC Český Těšín, Slovenská 3

čtvrtek 17:00-19:00 nebo po domluvě