Osvedceny zpusob boje proti drogam
Help linka 
733 788 788

Historie 
- první kontaktní centrum v Č.Budějovicích bylo otevřeno dne 6.10.2003. Stalo se tak díky úsilí, obětavosti a vytrvalosti dobrovolníků, kteří dnes v kontaktním centru nepracují, ale náleží jim za to velký dík. Během trvání kontaktního centra jsme museli dvakrát změnit místo kavárny z důvodu výpovědi ze strany pronajímatele a z finančních důvodů. V roce 2006 se nám podařilo najít prostor sice malý, jsou to dvě místnosti o ploše 24 m2 , ale finančně méně náročný - velmi blízko centra.

Cíle 

- cílem kontaktního centra je pomáhat lidem s problémem závislosti na drogách, vybudovat tým dobrovolníků, kteří budou nadšeni pro práci drogově závislým. Zároveň bychom rádi pomohli vytvořit v jižních Čechách dostatečné modlitební i finanční zázemí pro chod celé organizace Teen Challenge v České republice.

Vize
- naléhavě vidíme potřebu protidrogové prevence na školách v jižních Čechách a také vzdělávání pedagogů, vychovatelů a rodičů. Primární prevence na školách jsme začali dělat již v roce 2005.

Program

streetwork - pravidelně každé pondělí pracujeme se závislými na ulicích a jiných místech v Č.Budějovicích (squaty,byty,parky). Naše práce má evangelizační charakter, kdy se snažíme lidi motivovat ke změně životního stylu a k nástupu do střediska TC.

kontaktní centrum - otevřeno je každé pondělí od 19,00 do 21,00 hod. V kontaktním centru poskytujeme poradenskou i praktickou pomoc při zvládání problémů, které souvisí s jeho závislostí. V případě zájmu o nástup do střediska, připravíme klienta na vstup do programu .
Zároveň je poskytována pomoc rod. příslušníkům, přátelům toxikomanů formou poradenství.

program Bodu obratu - probíhá od roku 2006 v Českých Budějovicích lektorka Vladimíra Marková, od roku 2008 v Klatovech a v Nýrsku lektorka Helena Kučerová

přednášky pro rodiče na téma " Co dělat, aby naše děti nebraly drogy", kterými chceme oslovit co nejširší veřejnost - od roku 2008

práce v psychiatrických léčebnách - od roku 2006 spolupracujeme s léčebnou Červený Dvůr.