Osvedceny zpusob boje proti drogam
Help linka 
733 788 788

INaším cílem je pomocí volno-časových programů pro děti a mládež nabídnou bezpečné prostředí pro trávení volného času, pomoci jim najít místo ve společnosti, vést plnohodnotný život, získat pozitivní vztah ke vzdělání, práci, abstinovat od návykových látek a být schopni do budoucna založit funkční rodinu. Program Dětského centra Klokan Teen Challenge se zaměřuje na děti a mládež, které vyrůstají v nevhodných sociálních podmínkách mají problémy v oblasti vzdělávání a výchovy a patří do rizikové skupiny dětí a mládeže ohrožené takovými negativními jevy jako je toxikomanie, alkoholismus a kriminalita. Jde často o děti, které nejsou nikde organizovány, mají problémy se záškoláctvím, drobnými delikty, kouřením a užíváním alkoholu již vraném věku.

V prostorech Dětského centra chceme nabídnout program všem, kdo mají touhu společně trávit volný čas při vzdělávací, kreativní, sportovní a společenské aktivitě.

Dále zajišťujeme:

PROGRAMY PRIMÁRNÍ PREVENCE VE SPOLUPRÁCI S TEEN CHALLENGE ODBORNOU KONZULTACI V OBLASTI ZÁVISLOSTÍ V RÁMCI TEEN CHALLENGE ŠLUKNOV BOD OBRATU - svépomocné skupiny POSKYTUJEME PROSTORY PRO ZDRAVOTNIKY ŠLUKNOVA.

Něco málo z Historie:

Činnost DC byla započata v roce 2001 jako dobrovolná terénní práce mezi dětmi ve Šluknově. Chodili jsme s naším „KLOKANEM“ mezi děti a snažili se jim zpříjemnit prázdninový čas. Protože „Klokan“ sklízel úspěchy, začali jsme usilovně pracovat na tom, abychom získali prostory ve kterých bychom se společně mohli scházet a naší práci ještě více rozvinout. Po dvou letech usilovné práce dobrovolníků, sponzorů a významném podílu města Šluknov, Krajskému úřadu v Ústí nad Labem a Nadace Euronisa jsme otevřeli v říjnu 2003 Dětské centrum Klokan Teen Challenge Šluknov v budově Městské knihovny. Od roku 2006 jsou zástupci za Dětského centra Klokan Teen Challenge zapojeni do volnočasové komise Města Šluknov. Město Šluknov nám v roce 2008 pronajalo nové prostory, které budou plně vyhovovat realizaci aktivit mateřského centra.

                                                                                         

                                                                                                podporuje nás