Osvedceny zpusob boje proti drogam
Help linka 
733 788 788
dcpraha tabor

Centrum dětí a mládeže Teen Challenge vzniklo v roce 2001 v Praze 3 na Žižkově, jako specifická forma prevence pro děti a mládež přímo ohrožené drogami, kriminalitou, sociální exkluzí a dalšími nežádoucími jevy.

Snažíme se jim poskytnout pokud možno co nejkomplexnější péči, od hygieny, stravy, oděvů, přes doučování, pomoc při psaní úkolů, volnočasové aktivity až po konkrétně zaměřené prevenční programy (alkohol, šikana, záškoláctví, drogy, kouření, kriminalita, atd.) Naším cílem je pomoci těmto dětem a teenagerům, nejen vyhnout se jevům, které devastují život člověka, ale založit svou budoucnost na správných hodnotách a postojích, příjmout zodpovědnost sám za sebe, začlenit se do společnosti a vést plnohodnotný, spokojený život. 

CDM poskytuje:

Programy pro školní děti a teenagery

- 2x týdně pro předškolní děti od 3-6 let a mladší školní děti od 6-10 let

- 2x týdně pro teenagery od 11-21 let a jednou týdně večerní skupinka

Součástí běžného programu je doučování (ve skupině i jednotlivě), oběd, svačina, volný čas, volnočasové a tvůrčí aktivity (hry, výtvarná činnost, divadlo, tanec, sportovní aktivity, výuka vaření, hry na hudební nástroje). biblické vyučování přizpůsobené věkové skupině, zpívání chval a modlitby.

Dětem a teenagerům nabízíme možnost rozhovorů o tom, co je zajímá, co prožívají a co by si v životě přáli. Věříme, že jedině Ježíš Kristus může změnit jejich životy.

Každoročně pořádáme tábor, lyžařský pobyt,  výlety a další akce mimo běžný program.

streetwork- akce pro děti a jejich rodiny v parcích Žižkova