Osvedceny zpusob boje proti drogam
Help linka 
733 788 788

Dětské centrum Teen Challenge Brno na ulici Cejl již od roku 2007 pomáhá ohroženým dětem. Sociálně znevýhodněným dětem z blízkého okolí nabízí bezpečné místo, kde nacházejí řád, srozumitelná pravidla a stabilní tým pracovníků. V rámci DC dětem nabízíme alternativu jejich rizikového přirozeného prostředí, snažíme se poskytnout podporu a motivaci ke vzdělávání a získání sociálních dovedností, které jim pomohou vykročit z bludného kruhu závislostí, bídy a pobírání sociálních dávek. Usilujeme o to přinést dětem a jejich rodinám do života naději, víru a lásku.

V rámci dvou registrovaných sociálních služeb – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a Sociálně – aktivizační služby pro rodiny s dětmi – sloužíme dětem od 4 do 16 let. Provozujeme klub pro školní děti, předškolní klub, rukodělné kroužky, individuální doučování, misijní klub Středečník, pracujeme přímo v rodinách. Spolupracujeme s místními církvemi, příslušnými úřady a dalšími institucemi.

Více informací se dozvíte na webových stránkách Dětského centra TC Brno: www.dc-brno.cz