Osvedceny zpusob boje proti drogam
Help linka 
733 788 788

deti-prahaCentrum dětí a mládeže Teen Challenge vzniklo v roce 2001 v Praze 3 na Žižkově, jako specifická forma prevence pro děti a mládež přímo ohrožené drogami, kriminalitou, sociální exkluzí a dalšími nežádoucími jevy.

Snažíme se jim poskytnout pokud možno co nejkomplexnější péči, od hygieny, stravy, oděvů, přes doučování, pomoc při psaní úkolů, volnočasové aktivity až po konkrétně zaměřené prevenční programy (alkohol, šikana, záškoláctví, drogy, kouření, kriminalita, atd.) Naším cílem je pomoci těmto dětem a teenagerům, nejen vyhnout se jevům, které devastují život člověka, ale založit svou budoucnost na správných hodnotách a postojích, příjmout zodpovědnost sám za sebe, začlenit se do společnosti a vést plnohodnotný, spokojený život. 

deti-brnoDětské centrum Teen Challenge Brno na ulici Cejl již pátým rokem pomáhá ohroženým dětem. Sociálně znevýhodněným dětem z blízkého okolí nabízí bezpečné místo, kde nacházejí řád, srozumitelná pravidla a stabilní tým pracovníků.

Historie

Příběh Dětského centra se začal odvíjet v roce 2003, kdy tehdejší dobrovolnice, která pomáhla při streetworku vedoucímu brněnského kontaktního centra, získala vizi pro děti, které na ulicích potkávala. Začala se s dětmi scházet v parku, připravovala pro ně program, navštěvovala je v rodinách. Tato práce „na ulici“ trvala více než rok. V následujícím roce začaly děti navštěvovat klub Středečník a budoucí Dětské centrum začalo dostávat jasnější obrysy.

INaším cílem je pomocí volno-časových programů pro děti a mládež nabídnou bezpečné prostředí pro trávení volného času, pomoci jim najít místo ve společnosti, vést plnohodnotný život, získat pozitivní vztah ke vzdělání, práci, abstinovat od návykových látek a být schopni do budoucna založit funkční rodinu. Program Dětského centra Klokan Teen Challenge se zaměřuje na děti a mládež, které vyrůstají v nevhodných sociálních podmínkách mají problémy v oblasti vzdělávání a výchovy a patří do rizikové skupiny dětí a mládeže ohrožené takovými negativními jevy jako je toxikomanie, alkoholismus a kriminalita. Jde často o děti, které nejsou nikde organizovány, mají problémy se záškoláctvím, drobnými delikty, kouřením a užíváním alkoholu již vraném věku.

Dále nabízíme program pro rodiče a děti, kde formou setkávání v rámci klubu mateřského centra Adámek, chceme podpořit maminky a děti v jejich mateřství. V prostorech Dětského centra chceme nabídnout program všem, kdo mají touhu společně trávit volný čas při vzdělávací, kreativní, sportovní a společenské aktivitě.