Osvedceny zpusob boje proti drogam
Help linka 
733 788 788

Chraňte své děti před drogami!
Dva nejvýznamnější faktory, přispívající k šíření drog mezi mladistvými, jsou tlak vrstevníků a vliv rodičů. Ani nejlepší rodina nedokáže izolovat své dítě od tlaku vrstevníků. Ale děti, které prožívají plný a pozitivní rodinný život, mají největší šanci nepodlehnout drogám, ani alkoholu, promiskuitě apod. 

1. Jasně jim vysvětlete, jaké nebezpečí z užívání drog vyplývá.
Když chtějí rodiče trvat na tom, že užívání drog je jednoznačně špatné, měli by být schopni uvést jasné důvody. Především by však měli jít sami příkladem. Výzkumy prokázaly, že děti z rodin, kde rodiče zneužívají léky a alkohol, častěji propadají drogám než ostatní.

Rodiče by měli doma vytvořit takovou atmosféru, ve které budou moci otevřeně se svými dětmi diskutovat o drogách. Každopádně by se měli vyvarovat rozhovorů, které jsou založeny pouze na emocích, např. "Nepřej si mě, jestli tě s něčím takovým chytím." Rodiče by měli dětem sdělit jasné důvody, proč nemají brát drogy. Ke zdůraznění různých skrytých nebezpečí, spojených s užíváním drog, můžou použít statistické údaje. Snažte se zjistit FAKTA!

1. Alkohol a cigarety.
U mladých lidí, kteří pijí a kouří, je větší pravděpodobnost, že začnou brát drogy. Uvědomte si také, že cigarety a alkohol zničí více lidí a rodin než drogy.

2. Nízké sebevědomí.
Mladí lidé, kterým se nepodařilo ničeho dosáhnout a mají nízké sebevědomí, mají pocit, že nemají co ztratit. Jsou přesvědčeni, že se jim stejně nikdy nepodaří splnit to, co od nich druzí očekávají a že nemají žádnou hodnotu.

Pokud má vaše dítě drogy nebo vybavení k jejich užívání, je to jasný důkaz, že drogy užívá. V žádném případě je neschovává pro kamaráda. Nenechte se obelhat. Nebuďte krátkozrací a nemyslete si, že vaše dítě by to nemohlo nikdy udělat.

1. Nepropadejte panice.
Je zbytečné začít řečnit, zuřit nebo křičet. Neobviňujte se - ničeho tím nedosáhnete. Okamžitě vyhledejte odbornou pomoc. Teen Challenge je jedna z organizací, která vám takovou pomoc nabízí.

Často se stane, že rodiče u svých dětí zaregistrují příznaky užívání drog, ale odmítnou si to přiznat. Puberta sama o sobě je rizikový faktor, takže jako rodiče musíte být velmi pozorní.

Pokud se u vašeho dítěte vyskytují následující příznaky (zvláště pokud jich je několik najednou), znamená to, že s ním něco děje.

1. Změna chování a postojů.
Mění se jeho postoj k životu a k autoritám. Místo, aby byl aktivně zapojen, stahuje se do izolace. Stává se z něj samotář. 
Přestává smysluplně komunikovat s rodinou.

Teen Challenge bylo založeno v New Yorku v roce 1958 reverendem Davidem Wilkersonem, autorem knihy Dýka a kříž. Zajímal se o mladé lidi, kteří se potýkali s drogovou závislostí a chtěl jim pomoci. Rozhodl se zřídit resocializační program, založený na křesťanských principech, který připravuje klienty na návrat do společnosti.

Práce Teen Challenge se od té doby velmi rozrostla. Dnes má tato organizace více než 250 středisek v 112 zemích světa a je jedním z nejúspěšnějších programů léčby drogových závislostí na světě. 
Teen Challenge pomáhá lidem zbavit se závislosti a začít normálně žít.

Máte zájem nás podpořit?
číslo účtu
104 110 73 27/5500

    daruj jedním klikem