Osvedceny zpusob boje proti drogam
Help linka 
733 788 788

Církevní organizace založená Apoštolskou církví

Teen ChallengeInternational ČR
Na Bendovce 103/24 
Praha 8 - Bohnice 
181 00

Registrace: Ministerstvo kultury dne 3.9.1998 
IČO: 68402686 
DIČ: CZ68402686

Máte zájem nás podpořit?
číslo účtu
104 110 73 27/5500

    daruj jedním klikem