Osvedceny zpusob boje proti drogam
Help linka 
733 788 788

Teen Challenge nabízí možnost prezentace práce naší organizace ve vašem sboru-církvi. Zde jsou popsány základní informace o naší organizaci a informace o tom, jakým způsobem tato prezentace prakticky probíhá.

Teen Challenge je mezinárodní křesťanská organizace, která pracuje s lidmi, kteří mají problém, který ovládá jejich život (drogy, alkohol, gemblerství apod.). Vznikla v 50-tých letech 20.století v New Yorku a v České republice působí od roku 1994.

Disponujeme celou sítí péče o závislé: prevence na školách, streetwork, práce v psychiatrických léčebnách a ve věznicích, kontaktní centra, střediska a tzv. re-entry domy pro absolventy programu v našich střediscích, kteří se nemají kam vrátit a potřebují pomoc při návratu do společnosti. Jsme Křesťanská organizace, klient, který má zájem jít do našeho programu nemusí být věřící. Musí však počítat s tím, že křesťanské principy se odráží v celkovém pojetí programu a každodenním chodu programu.

Základní filosofie Teen Challenge je přinášet evangelium závislým lidem a na základě biblických principů a víry v Boha jim pomoci naučit se řešit jejich problémy a žít plnohodnotný a zodpovědný život. TC usiluje pomoci lidem stát se psychicky, fyzicky a duchovně zdravými, svobodnými od závislostí, citově vyváženými a sociálně zabezpečenými, aby mohli fungovat v osobním životě, ve společnosti, rodině i zaměstnání jako zralé osobnosti.

Co se týče našich výjezdů do církví v celé ČR, jedním z našich cílů je povzbudit ostatní křesťany v ČR tím, že uvidí a uslyší lidi vysvobozené Boží mocí z jejich závislostí. Dalším cílem je informovat tělo Kristovo o našich potřebách a získat pro naši práci modlitební a také finanční podporu.

Tyto výjezdy děláme každou neděli v čase bohoslužby církve, kromě prvních nedělí v měsíci, kdy se účastníme bohoslužby v našem mateřském sboru. Také o letních prázdninách zpravidla tyto výjezdy neděláme, pouze na vyjímečné akce.

Tento výjezd probíhá zpravidla následujícím způsobem. Přijede tým 4-6 ti lidí, v němž je vedoucí, který představí naši práci a službu. Mezi tím se sdílejí se svým svědectvím jeden až dva lidé, kteří jsou a nebo prošli naším programem a zazpívají jednu nebo dvě písně. Na závěr se může vedoucí sdílet krátkým slovem s Bible. Je dobrým zvykem, že církev vybere sbírku na podporu naší práce. Po skončení bohoslužby nabízíme k prodeji výrobky, vytvořené našimi klienty ve střediscích. Jsou to keramické vázy a ručně malované hedvábné šátky a obrázky. Nabízíme k rozebrání i informační letáky o TC a knihy Srdce studené jako kámen nebo Dýku a kříž. V tomto čase je také možné sdílet se členy našeho týmu. Pokud je to trochu možné, sbory nám zajistí buď společný oběd, nebo oběd v rodinách. Jsme otevřeni domluvě, a pokud je to v rámci možností, rádi se přizpůsobíme.

Byli bychom moc rádi, kdybychom mohli navštívit i Váš sbor a o naší práci Vás podrobněji informovat a jak pevně věřím i povzbudit ve víře. Pokud by jste projevili zájem o tento výjezd, budeme rádi, když se nám ozvete na naší e-mailovou adresu nebo telefonicky.

Máte zájem nás podpořit?
číslo účtu
104 110 73 27/5500