Osvedceny zpusob boje proti drogam
Help linka 
733 788 788

Teen Challenge bylo založeno v New Yorku v roce 1958 reverendem Davidem Wilkersonem, autorem knihy Dýka a kříž. Zajímal se o mladé lidi, kteří se potýkali s drogovou závislostí a chtěl jim pomoci. Rozhodl se zřídit resocializační program, založený na křesťanských principech, který připravuje klienty na návrat do společnosti.

Práce Teen Challenge se od té doby velmi rozrostla. Dnes má tato organizace více než 250 středisek v 75 zemích světa a je jedním z nejúspěšnějších programů léčby drogových závislostí na světě. 
Teen Challenge pomáhá lidem zbavit se závislosti a začít normálně žít.

Máte zájem nás podpořit?
číslo účtu
104 110 73 27/5500