Osvedceny zpusob boje proti drogam
Help linka 
733 788 788

Pokud má vaše dítě drogy nebo vybavení k jejich užívání, je to jasný důkaz, že drogy užívá. V žádném případě je neschovává pro kamaráda. Nenechte se obelhat. Nebuďte krátkozrací a nemyslete si, že vaše dítě by to nemohlo nikdy udělat.

1. Nepropadejte panice.
Je zbytečné začít řečnit, zuřit nebo křičet. Neobviňujte se - ničeho tím nedosáhnete. Okamžitě vyhledejte odbornou pomoc. Teen Challenge je jedna z organizací, která vám takovou pomoc nabízí.

2. Naslouchejte svému dítěti, ale nenechte se obelhat.

3. Zdůrazněte klady.
Je velmi snadné poukazovat pouze na chyby a špatné chování. Poukažte také na to, co se dítěti povedlo, co je na něm dobrého. Zdůrazněte vaši lásku, zájem a starost.

4. Stanovte pravidla.
Nemůžete si dovolit omlouvat chování dítěte. Musíte jasně stanovit pravidla a následky, jaké bude mít jejich porušení. Vaše láska k dítěti musí být pevná. Musíte dítě milovat a přitom stát důrazně na svém. Nedovolte dítěti, aby vás manipulovalo např. skrze pocit viny. Možná se mu to nebude líbit, ale může mu to zachránit život. Jasně svému dítěti řekněte, že ho máte rádi, ale že v žádném případě neschvalujete braní drog.

5. Pomozte mu získat zájem o normální život.
Motivujte ho k tomu, aby se zapojil do zájmových kroužků nebo aby se začal věnovat sportu. Pomozte mu získat hezké zážitky normálním způsobem (ne drogami). Věnujte se mu. Odjeďte spolu na pár dnů někam, kde budete moci o všem přemýšlet a obnovit vzájemnou komunikaci.

6. Modlete se.
Modlitbou můžeme dosáhnout mnohem více, než si dokážeme představit. Modlitba může vnést do života našich dětí skutečnou změnu. Ke změně nemusí dojít hned, ale vytrvejte v modlitbách a věřte. S Bohem máte naději i v beznadějných situacích. On může dát vašim dětem to, co jim alkohol a drogy nikdy nedají. Může naplnit prázdnotu v jejich srdcích, uzdravit jejich bolest a dát jim skutečný smysl života.

Máte zájem nás podpořit?
číslo účtu
104 110 73 27/5500