Osvedceny zpusob boje proti drogam
Help linka 
733 788 788

Často se stane, že rodiče u svých dětí zaregistrují příznaky užívání drog, ale odmítnou si to přiznat. Puberta sama o sobě je rizikový faktor, takže jako rodiče musíte být velmi pozorní.

Pokud se u vašeho dítěte vyskytují následující příznaky (zvláště pokud jich je několik najednou), znamená to, že s ním něco děje.

1. Změna chování a postojů.
Mění se jeho postoj k životu a k autoritám. Místo, aby byl aktivně zapojen, stahuje se do izolace. Stává se z něj samotář. 
Přestává smysluplně komunikovat s rodinou.

2. Změna přátel.
Bez zjevného důvodu se přestane stýkat se starými přáteli a věnuje se pouze novým. Nechce o nich mluvit ani je přivést domů na návštěvu. Když se na ně rodiče zeptají, vždy je obhajuje a brání.

3. Změna v oblékání.
Dochází ke vnějším změnám - účes, oblečení, poslouchání jiné hudby. Snažte se přijít na to, co vaše dítě poslouchá a jaké skupiny jsou jeho vzorem.

4. Změny v prospěchu.
Zhoršuje se jeho studijní prospěch, nedělá domácí úkoly, neučí se. Může přestat sportovat. Pokud je zaměstnaný, ztrácí zájem o práci, bezdůvodně si bere volno.

5. Změny základních životních postojů.
Náhle změní své postoje např. k důvěře a upřímnosti. Může začít krást. Zkuste přijít na to, co se snaží skrývat.

Poznámka: některé z těchto změn mohou být důsledkem traumatu dospívání a v tom případě jsou normální. Všechny mohou být příznakem buď dospívání a snahy osamostatnit se - nebo drogové závislosti.

Máte zájem nás podpořit?
číslo účtu
104 110 73 27/5500