Osvedceny zpusob boje proti drogam
Help linka 
733 788 788

1. Alkohol a cigarety.
U mladých lidí, kteří pijí a kouří, je větší pravděpodobnost, že začnou brát drogy. Uvědomte si také, že cigarety a alkohol zničí více lidí a rodin než drogy.

2. Nízké sebevědomí.
Mladí lidé, kterým se nepodařilo ničeho dosáhnout a mají nízké sebevědomí, mají pocit, že nemají co ztratit. Jsou přesvědčeni, že se jim stejně nikdy nepodaří splnit to, co od nich druzí očekávají a že nemají žádnou hodnotu.

3. Sexuální aktivita.

Z výzkumů vyplývá, že stále více lidí, kteří experimentují v sexuální oblasti, experimentují také s drogami.

4. Užívání drog u přátel nebo v rodině.
Většině mladých lidí nabídl drogu kamarád. Pokud někdo ve vaší rodině bere drogy nebo pije alkohol, nebo pokud má vaše dítě takové přátele, je riziko, že začne samo drogy užívat, velmi vysoké. V Bibli je napsáno, že špatná společnost kazí mravy. Přátelé mají na vaše dítě buď dobrý nebo špatný vliv.

Máte zájem nás podpořit?
číslo účtu
104 110 73 27/5500