Osvedceny zpusob boje proti drogam
Help linka 
733 788 788

1. Jasně jim vysvětlete, jaké nebezpečí z užívání drog vyplývá.
Když chtějí rodiče trvat na tom, že užívání drog je jednoznačně špatné, měli by být schopni uvést jasné důvody. Především by však měli jít sami příkladem. Výzkumy prokázaly, že děti z rodin, kde rodiče zneužívají léky a alkohol, častěji propadají drogám než ostatní.

Rodiče by měli doma vytvořit takovou atmosféru, ve které budou moci otevřeně se svými dětmi diskutovat o drogách. Každopádně by se měli vyvarovat rozhovorů, které jsou založeny pouze na emocích, např. "Nepřej si mě, jestli tě s něčím takovým chytím." Rodiče by měli dětem sdělit jasné důvody, proč nemají brát drogy. Ke zdůraznění různých skrytých nebezpečí, spojených s užíváním drog, můžou použít statistické údaje. Snažte se zjistit FAKTA!

2. Snažte se zmírnit vzpouru.
Marihuana byla protestní drogou šedesátých let. Většina mladých lidí ji už dávno nepoužívá jako symbol revolty, ale pro některé jedince to stále může být vyjádřením vzpoury. Jeden z nich mi řekl: "Věděl jsem, že když se otec dozví, že kouřím marihuanu, pořádně ho to nadzvedne. A to jsem chtěl - chtěl jsem mu ublížit." 

Toto je příklad narušeného vztahu mezi otcem a synem. Pokud jde o syna, nebyla to jen vzpoura, byla to i touha vzbudit pozornost. Je smutné, když děti musí získávat pozornost rodičů problémovým chováním. Některé děti také zkoušejí, jak daleko můžou zajít, do jaké míry můžou porušovat pravidla, která jim stanovíte. Snaží se také vytříbit si vlastní názory a postoje.

3. Snažte se přijít na to, co vaše dítě prožívá, jaké jsou jeho pocity.
To, co dospívající říkají, nemusí vždy vyjadřovat to, co si myslí nebo cítí. Mladík, který řekl, že chce zranit svého otce, dával ve skutečnosti najevo svou vlastní bolest. Moudrý rodič ví, že se dítě může cítit úplně jinak, než jak se jeví navenek.

Správně naslouchat znamená naslouchat ve třech rovinách.

  • Naslouchat tomu, co bylo řečeno.
  • Naslouchat tomu, co nebylo vyřčeno.
  • Naslouchat tomu, co je potlačeno v hloubi duše a nemůže být vyřčeno.

Rodiče, kteří mají s dětmi dobré vztahy, většinou poznají, kdy jsou zraněné a na dně. Pokud jim v této chvíli poskytnete dostatek lásky a porozumění, nebudou hledat úlevu v drogách.
Povzbuzujte své děti k otevřenosti a mluvte o tom.

Odmítnutí: Je nutné, abyste chápali příznaky a následky odmítnutí. Rodiče mohou někdy říct něco, co ani tak nemyslí, ale co dítě poníží nebo zraní. Následkem může být odmítnutí. Pokud dítě reaguje vztekem nebo špatným chováním a rodiče ho za to potrestají, místo aby naslouchali jeho pocitům, bude je dítě odmítat ještě více.

4. Dejte dospívajícímu najevo, že má pro vás velký význam.
Ann Landers v článku Jaké jsou vaše povinnosti vůči dětem napsala:
Jednou z největších povinností rodičů je dát svým dětem pocit významu a hodnoty. Sebeúcta je základ duševního zdraví. Pokud budete stále říkat dítěti, že za nic nestojí a nikdy z něj nic nebude, udělá všechno proto, aby vaše slova naplnilo. Děti se podvědomě snaží naplnit to, co se od nich očekává."
Rodiče se někdy snaží podpořit sebevědomí dítěte drahými dárky. Snaží se mu tím dokázat i svou lásku, ale na dítě to nemá téměř žádný vliv. Správným jednáním doplněným pochvalnými slovy dosáhneme mnohem více než těmi nejnákladnějšími dary.

5. Stanovte pevná a trvale platná pravidla.
Mezi dětmi a dospívajícími může být velké napětí. Toto napětí může vzniknout tím, že se rodiče snaží zpřísnit pravidla, která mají děti dodržovat; děti se zase snaží tato pravidla zmírnit a přizpůsobit je svému způsobu života.
Věřím, že toto napětí je zdravé. Nicméně, rodiče by měli trvat na pravidlech, která stanovili, bez ohledu na to, jak vehementně se děti snaží prosadit svá pravidla. Většina problémových dětí, se kterými pracuji, chce po svých rodičích, aby byli přísní (ale spravedliví). I když se vzpírají a snaží se pravidla obcházet, v hloubi duše vědí, že to s nimi rodiče myslí dobře. Děti z rodin, kde je požadavek dodržování pravidel spojen s láskou a starostlivostí, vyrůstají ve zralé, sebevědomé lidi, schopné čelit realitě života.
Dobrá rodinná pravidla slouží dětem během dospívání jako kotva.

6. Buďte svým dětem vzorem.
Věřím, že jeden z důvodů, proč tolik mladých lidí propadá sektám, je ten, že jim tyto organizace nabízejí zapojení do skupiny, nadřízené autority, vzájemnou péči členů sekty, pocit významu a naplnění. Jinými slovy, sekty jim nabízejí rodinu!
Výzkumy prokázaly, že děti, které propadly nějakému kultu, byly pro sektu snadnou kořistí, protože ve své rodině něco podstatného postrádaly. Postrádaly přítomnost rodičů, buď fyzickou nebo emocionální.
Mladí lidé potřebují vzory, které ztělesňují křesťanství a žijí podle toho, co sami učí druhé. Pokud rodiče sami nežijí podle toho, co říkají, jsou jejich slova zbytečná.

7. Nesnažte se být dokonalý/á.
To, co děti nejčastěji vyčítají svým rodičům, je pokrytectví. Nevyčítají jim chyby, ale neupřímnost. Rodiče, kteří pijí, zneužívají léky nebo kradou v práci a pak svým dětem vykládají o morálce, brzy ztratí jejich respekt. Není ani možné ani nutné aby mne mé děti považovaly za dokonalého. Mladým lidem nevadí chyby dospělých, pokud jsou tito dospělí natolik zralí, aby je přiznali. Ze všeho nejhorší je pokrytectví. Takoví rodiče nemají právo očekávat, že jejich děti budou jiné.
Někteří rodiče, zvláště členové církve, mají tendenci žít přesně podle pravidel, která si vytvoří. Je dobré žít podle pravidel, ale pokud se z toho stane zákonictví, vytvoří se v rodině nezdravá atmosféra, kde není nikdo šťastný.

8. Rodina, kde jsou lidé spolu, má větší šanci zůstat pohromadě.
Jedna z nejhezčích vět, které může říct jeden dospívající druhému, je: "Víš, u vás v rodině jste opravdu spolu." Nejde jen o to být spolu fyzicky, ale také emocionálně, myšlenkově a duchovně. A to je dnes vzácné.
I dnes platí slogan "Rodina, kde se lidé spolu modlí, zůstane pohromadě" i když vyzdvihuje pouze jednu část rodinného života - duchovní. Existují samozřejmě i jiné části, například sociální. Pokud budeme klást příliš velký důraz na jednu z nich, dojde k nerovnováze, která způsobí víc škody než užitku.

Máte zájem nás podpořit?
číslo účtu
104 110 73 27/5500