Osvedceny zpusob boje proti drogam
Help linka 
733 788 788

Primární prevence v Teen Challenge se provádí od roku 1994. Každoročně se jí zúčastní přibližně 1000 studentů. Prevence se dělají pro studenty ZŠ, pro odborná učiliště a střední školy. Účelem primární prevence je sdělit mladým lidem pravdu o realitě dalekosáhlých následků braní drog (sebedestrukce, rozklad osobnosti, mentální a fyzické následky, kriminalita atd.) Témata a otázky k zamyšlení jsou probírány formou diskuse. Besedy jsou vedeny se skupinou maximálně 40 studentů, tak aby byla zajištěna dostatečná interakce mezi studenty, lektorem a bývalým klientem.

Přednáška je rozdělena do dvou bloků (2 vyučovací hodiny). Cena za tento dvouhodinový blok je 600,- korun.

Osnova přednášky:

Rozdělení návyků

 1. návyk na látkách - drogy, léky, jídlo, alkohol aj.
 2. nutkavé jednání - náš život může být ovládán určitým způsobem chování (hra na automatech, chorobné utrácení, pornografie a další sexuální závislosti atd.)
 3. závislost na vztahu - spoluzávislost neboli kodependence

Psychická závislost

 • Co je to psychická závislost? Kdy se setkáváme s psychickou závislostí? Dá se léčit?
 • Popis klientem, který prošel léčebným programem v TC o stavu a vývoji jeho psychické závislosti na návykových látkách.

Fyzická závislost

Jak se stává člověk fyzicky závislý? Proč? Jak vypadá abstinenční syndrom? Kam dokáže člověka zavést fyzická závislost, u jakých látek vzniká a proč? Jaká je prognóza?

Rozdělení drog

V rámci besedy jsou diskutovány jednotlivé skupiny drog, jejich účinky, společenská nebezpečnost, nebezpečí které představují pro psychické i fyzické zdraví. Jsou diskutována témata spojená s postoji posluchačů besed k jednotlivým drogám, způsoby jejich distribuce a dostupnosti.

Vznik a průběh vývojové fáze závislosti

lidé se stávají závislí na pocitech nebo činnosti, kterou jim daná látka nebo činnost přináší. Je několik fází, které jsou vysledovány z dlouhodobé praxe.

 1. Experiment: zjištění, že zkušenost s drogou navozuje příjemné pocity. Člověk si vymezí místa a čas kdy bude drogy užívat.
 2. Společenské užívání: již regulované užívání. Užívání se stává součástí společenského života.
 3. Každodenní potřeba: stává se škodlivou závislostí, člověk ztrácí kontrolu nad návykem. Životní styl se točí kolem chování vynuceného drogou.
 4. Užívání pro pocit normality: paranoidní myšlení, nechuť k životu, ztráta kontroly a důstojnosti, zničené mezilidské vztahy.

Fyzické následky

Tato část besedy se zabývá tématy fyzických následků užívání jako: jak droga působí na jednotlivé orgány. Tyto údaje jsou znázorněny v tabulce, které jsou v této části besedy promítány na meotaru. Během promítání jsou uváděny konkrétní případy ze zkušeností s našimi klienty.

Životní styl narkomana

 • aplikace drogy Kolotoč vynucený potřebou drogy.
 • obstarání financí na další dávku
 • zakoupení drogy
 • aplikace drogy
 • obstarání si drogy na ráno....

Droga vede do bludného kruhu, který vede k samozničení a záhubě. Diskuse je vedena na témata problémů spojených se získáváním drogy, jako je finanční náročnost užívání, krádeže, prostituce, bydlení. Diskuse je také vedena o vlivu na přátelství, rodinu, zdravých sociálních a zdravotních návycích...

Obvyklé důvody, proč mladí lidé berou drogy

Mluví se o krizi identity v oblastech povolání, sexuality, životního názoru, smyslu existence, priorit, role ve společnosti, kdo jsem jako muž, jako žena, čemu věřím, vlivu výchovy a dalších oblastech, které mohou mít vliv na závislost...

 • nuda a zvědavost
 • upevnění sebevědomí a řešení problémů
 • nátlak vrstevníků

Žáci a studenti sami formou diskuse hledají důvody pro zneužívání návykových látek.

Prostor na zodpovězení dotazů, diskuse

V této části besedy je dán prostor pro kladení otázek na nezodpovězená témata.

Zde uvádíme nejčastěji kladené otázky:

 • Máte nějaké zdravotní následky z užívání drog v minulosti?
 • Kdo vám pomohl přestat brát drogy?
 • Jaký máte vztah s rodinou, se svými bývalými přáteli?
 • Máte chuť na drogy?
 • Bylo těžké přestat brát drogy?
 • Věděli to rodiče?
 • Kde jste brali peníze na drogy?
 • Podpořili vás rodiče, když jste se rozhodli přestat brát drogy?
 • Je marihuana startovací droga?
 • Co si myslíte o substituční léčbě na methadonu?
 • Co si myslíte o legalizaci marihuany?

Pokud se chcete dozvědět více a nebo máte zájem o prevenční přednášku, můžete nás kontaktovat na uvedených číslech nebo emailem, které naleznete v kontaktech.

Máte zájem nás podpořit?
číslo účtu
104 110 73 27/5500