Osvedceny zpusob boje proti drogam
Help linka 
733 788 788

Bod obratu I. - Překonat závislost

Většina lidí s něčím zápasí. Bod obratu I. je určen pro každého, kdo je ochoten nechat působit ve svém životě Boha. Členové skupiny se dozví, jak vzniká závislost a jaké emocionální a duchovní okolnosti k tomu přispívají. Skupina by se měla scházet jednou týdně, ale pokud je to nutné, může i častěji. Celý kurz má devět lekcí.
Závislost je vše, co ovládá náš život. "Ničím se nedám zotročit" (1. Korintským 6:12).

Bod obratu II. - Potřebujeme jeden druhého

Skupina Bodu obratu II je určena pro každého, kteří se chtějí více dozvědět o tom, jak mohou pomoci svým závislým blízkým nebo příbuzným. Tato skupina má také pomoci těm, kteří trpí následky toho, že jejich blízký má tento problém.
Ve 2. Korintským 10:4 píše, že máme "od Boha sílu bořit hradby".

Dále připravujeme materiály týkající se problémů rodinného soužití „Obnova rodiny" a také problémů s depresivními stavy „Porozumění depresi".

Máte zájem nás podpořit?
číslo účtu
104 110 73 27/5500