Osvedceny zpusob boje proti drogam
Help linka 
733 788 788

http://www.livingfree.estranky.cz/clanky/news/konference-a-seminare/

Proč vznikla služba Bodu obratu, komu může být prospěšná

Lidé v dnešním světě hledají způsob jak přemoci bolest spojenou s nedostatkem společenského přijetí, samotou, rozpadem rodiny, ztrátou životních jistot nebo mnohem horšími prožitky pocházejícími ze zranění, jako jsou sexuální a jiná zneužití, domácí násilí a mnoho dalších složitých problémů. Lidé touží po smysluplných vztazích, kde by své problémy mohli sdílet a nalézt podporu. Nalézt možnou cestu ven z problémů nebo jen smíření, pokoj a odpuštění. Často to nakrátko nacházejí v drogách či alkoholu, který je zotročí, a tak se k jejich problémům přidá mnoho dalších. Církev může být nástroj, skrze který mohou být tyto potřeby naplněny a také skrze učednictví může být dosaženo svobody.

Bod obratu vznikl při službě Teen Challenge, ale je primárně zaměřen do církve. Jeho filozofie je prostá, založená na třech pilířích. Prvním je: „Bezpečí“ – v bezpečném prostředí je mnohem snazší se otevřít, vyjádřit svoji bolest, svůj strach, stud, hněv, atp. Druhým pilířem je: „Podpora“ – věříme, že vzájemnost a společenství jsou skutečnou cestou ke svobodě. Třetím pilířem je: „Učednictví“ – učednictví je proces, který je závislý na principu přejímání zkušeností. Tedy učíme se zvládat situace a vlastní problémy díky zkušenostem druhých. Tento pilíř také vypovídá o tom, že služba bodu obratu je postavena na Kristu, který je prvním vzorem podle kterého je možné se učit.

Bod obratu je skupinová práce. „Skupiny Bodu obratu“ pomáhají vytvořit bezpečné prostředí, kde mohou lidé budovat důvěru jeden k druhému a sdílet společně „boje a zápasy“, s pro ně již nezvladatelnými problémy, jako jsou různé typy závislostí, rodinné krize, problémy s výchovou, přijímáním stravy atp. Každá skupina je omezena na maximální počet 12 účastníků. Každé setkání má pevnou strukturu, své téma, které účastníci diskutují. Skupiny jsou obvykle dvě hodiny dlouhé a vede je vyškolený laik. Součástí programu je tedy výcvik a podpora laiků.

CO PROGRAM BOD OBRATU NABÍZÍ VAŠEMU SBORU?

 • Pomáhá lidem vypořádat se s jejich nezvladatelnými problémy
 • Navrhuje způsoby, jak se zbavit závislosti pozitivní cestou.
 • Nabízí křesťanskou lásku a podporu lidem, kteří by jinak hledali pomoc jinde.
 • Slouží jako nástroj k evangelizaci a k učednictví.
 • Podporuje vzájemnost a učí jak nést „břemena jedni druhých“ praktickým způsobem.
 • Pomáhá lidem znovu nalézt ztracenou úctu k sobě samým.
 • Pomáhá lidem vypořádat se se strachem z odmítnutí tím, že pouze neklasifikuje, ale nabízí řešení a společenství
 • Tento program je dostatečně pružný, aby naplnil různé potřeby ve vašem sboru. Je službou členů sboru členům sboru!
 • Je důležité poznamenat, že program Bod obratu nenahrazuje lékařskou ani psychologickou péči. Členové skupiny nesmějí být vybízeni k tomu, aby přestali brát léky nebo navštěvovat lékaře.

Jak začít s Bodem obratu ve vašem sboru?

 • Zjistěte si, zda se ve vašem sboru nacházejí lidé, kteří by potřebovali pomoc při zvládání svých problémů
 • Kontaktujte kancelář BO, která vám poskytne informace o možnostech prezentace ve sboru. Ta je určena všem, kteří mají sami nezvladatelné problémy nebo těm, kteří mají touhu těmto lidem pomáhat
 • Najděte způsob jak pozvat lidi na prezentaci služby BO a určete po konzultaci s kanceláří BO datum této prezentace, rozešlete pozvánky a ověřte si účast
 • Během prezentace je přítomným nabídnuta účast v skupině BO I. Účast na této skupině BO I. je určena těm, kteří mají ve vašem sboru touhu pomáhat lidem s problémy závislosti a je podmínkou pro uvedení do této služby. Pastor sboru by měl dát těmto lidem doporučení. Skupina je zakončena dvoudenním seminářem pro ty, kteří touto skupinou projdou.
 • Vytvořte organizační tým, který bude mít službu BO ve vašem sboru na starosti, a který se bude pravidelně scházet a modlit
 • Organizační tým nabídne lidem účast na skupině BO I. vedenou členy tohoto týmu

Jak vás podpoří organizace Teen Challenge?

 • Pomůže vám s prezentací BO ve vašem sboru
 • Vyškolí laiky pro vedení skupin BO
 • Dodá vám materiály
 • Bude vám zasílat noviny s informacemi o nových materiálech.
 • Bude s vámi telefonicky konzultovat všechny vaše dotazy a potíže.
 • Bude se za vás modlit.

Máte zájem nás podpořit?
číslo účtu
104 110 73 27/5500